Tanda2 Rawatan Pengamal Perubatan Islam Berkesan

Anda boleh membaca ayat kursi sebanyak mungkin

Gangguan semakin berkurangan

In rare moments anda rasa tenang

Tu yang amat bermakna iaitu mencapai sakinah/ketenangan

Rasa aman

Seronok tak terhingga

ketenangan bebas gangguan jin/syaitan/manusia

Alhamdulillah

Anda mempunyai hubungan baik dengan Allah swt bertaubat

Namun anda tetap harus berhati-hati kerana anda mungkin rasa yang anda sihat (namun pada hakikatnya anda tidak sihat) agar anda terus mempercayai lantas bergantung dengan perawat tersebut

Syaitan memperdayakan anda dengan cara ini supaya anda lupa terhadap Allah
Lupa untuk berdoa dan bergantung kepada Allah Suhana Wa Taala

Jadi jalinlah hubungan yang baik dengan Allah dahulu sebelum anda bergantung dengan orang lain

Advertisements

%d bloggers like this: